ورزش مغز یک
مدت زمان برگزاری : ۳ ماه
تعداد بازی : 30
سن : 3 تا 9 سال
تاریخ شروع : دیماه 1399
شهریه دوره با پشتیبانی : 5,000 تومان
شهریه دوره بدون پشتیبانی : 5,000 تومان
شهریه دوره با پشتیبانی گروهی و اختصاصی : 10,000 تومان
توضیحات صوتی :