آموزش فارسی با روش نوین بازی سازی
نام کاربر : admin
سن : 7 ساله
تاریخ : دوشنبه 21 آذر 1399
نوشته‌ها و نقاشی‌ها رو بخوان-بخش کن-تا کن-بنداز تو قسمت مخصوص‌اش.
اهداف بازی : تقویت نوشتن، تقویت خواندن، تقویت ماهیچه‌های ریز
در صورت تمایل به دریافت بازی های بیشتر دوره های تخصصی ما را دریافت کنید.