راز آینه‌ها
نام کاربر : admin
سن : 3 ماه
تاریخ : آدینه 12 دی 1399
در این بازی نقش‌آفرینی آینه را در افزایش تن آگاهی کودک می‌بینیم.
اهداف بازی : توجه بینایی، تعقیب بینایی، تقویت ماهیچه‌های درشت
در صورت تمایل به دریافت بازی های بیشتر دوره های تخصصی ما را دریافت کنید.