رازِ نهفته در حلقه هولاهوپ
نام کاربر : admin
سن : 7سال
تاریخ : دوشنبه 11 دی 1399
نخ رو از وسیله به نوشته برسون و گره بزن.
اهداف بازی : ادراک بینایی، تقویت خواندن، تقویت ماهیچه‌های ریز، هماهنگی چشم و دست
در صورت تمایل به دریافت بازی های بیشتر دوره های تخصصی ما را دریافت کنید.