نکات آموزشی بیش فعال

نکات آموزشی کودکان بیش فعال

ما باید در برابر کودک بیش‌فعال چه کاری انجام دهیم؟
تشخیص بیش‌فعالی (ADHD) کودک توسط پزشک متخصص و یا روانشناس متخصص صورت می‌پذیرد. مداخلات لازم برای این نوع اختلال توسط پزشک به صورت دا‌رو درمانی و انجام یکسری تمرین‌ها می‌باشد. در کنار دارو درمانی، بازی درمانی به صورت خانواده محور نیز بسیار توصیه می‌شود.
با انجام بازی‌های تخصصی می‌توان سطح توجه و تمرکز این کودکان را به سطح بالاتر ارتقا داد و در نتیجه دوز داروهای دریافتی برای این کودکان توسط پزشک کاهش و وضعیت آن‌ها بهبود یابد.

بازی‌ها و تکنیک‌های خاصی برای کودکان بیش‌فعال در این قسمت در آینده ارائه خواهدشد.